Poluprikolice sa ceradom S.CS Universal

Pod

1. Sve na svom mestu: dodatna kutija za materijal za vezivanje u podu.
2. Protivklizni pod koji je postavljen na celoj površini povećava koeficijent trenja za olakšano osiguravanje tovara:
Protivklizni pod sa plastičnim slojem smanjuje opasnost od klizanja tovara. Vidno povećani stepen trenja od 0,6 μ je sertifikovan od strane DEKRA. Time je olakšano dodatno osiguravanje tovara, a pogotovo vezivanje tovara nadole. Opcionalni antiklizni pod se amortizuje usled smanjenog broja sredstava za vezivanje i nepotrebnih antikliznih fleksibilnih podloga u roku od godinu dana.
3. Opcionalni habajući lim na zadnjem delu pojačava pod npr. za utovar sa viljuškarom.

Sve na svom mestu: dodatna kutija za materijal za vezivanje u podu.Protivklizni pod koji je postavljen na celoj površini povećava koeficijent trenja za olakšano osiguravanje tovara:Opcionalni habajući lim na zadnjem delu pojačava pod npr. za utovar sa viljuškarom.