Poluprikolice sa ceradom S.CS Universal

Za brze izmene između drumskog i železničkog transporta.

Povećana gustina i cene goriva čine kombinovani saobraćaj železnicom i kod transportnih zadataka i u generalnom transportu sve interesantnijim. Sa S.CS UNIVERSAL ste kod investicija u nova vozila na pravom putu: Dodatna oprema za transport železnicom se može dobiti fabrički ili kao komplet za dogradnju (samo kod S.CS MEGA sa VARIOS).

1. ILU kod za intermodalni saobraća na bočnoj ceradi i krovu.

2. Sklopljene zaštita od podletanja obezbeđuje spoljašnje dimenzije za transport železnicom.

3. Klinovima postavljeni rukohvati, sertifikovana čvrstoća nadgradnje ....

4. … i sklopiva zaštita od podletanja obezbeđuju preduslove za kombinovani transport železnicom.

 

Prikolice koje je moguće transportovati železnicom - prednosti u pregledu

  • Stabilni rukohvati sa pojačanom pričvršćenjem na šasiji
  • Sklopiva zaštita od podletanja
  • ILU kod za intermodalni saobraćaj
  • fleksibilna upotreba kod vozila sa profilom kodifikacije P390

 

ILU kod za intermodalni saobraća na bočnoj ceradi i krovu.Sklopljene zaštita od podletanja obezbeđuje spoljašnje dimenzije za transport železnicom.Klinovima postavljeni rukohvati, sertifikovana čvrstoća nadgradnje ....… i sklopiva zaštita od podletanja obezbeđuju preduslove za kombinovani transport železnicom.