Poluprikolice sa ceradom S.CS Universal

Osiguranje tovara

Konfigurišite opremu za osiguranje tovara kod S.CS UNIVERSAL po vašim zahtevima kako bi izbegli nepotreban gubitak vremena. Po izboru čelične letve sa raster otvorima za prihvat solidnih poprečnih šipki olakšavaju fleksibilno osiguranje delimičnih tovara. Dodatno je moguće vozilo opremiti i sa podnim prihvatnicima i utičnim nadstraničnim letvama. A kod vezivanja otvori za vezivanje u spoljnjem ramu obezbeđuju optimalno pozicioniranje traka za vezivanje.

1. Kontinuirani otvori za vezivanje na spoljnjem ramu omogućavaju lako vezivanje tovara nadole na bilo kojoj tački. Vijcima pričvršćene lajsne za fiksiranje paleta osiguravaju tovar od bočnog pomeranja.

2. Jednostavan način postavljanja od gore: upuštene ušice za vezivanje u spoljnjem ramu koje mogu izvući.

3. Fleksibilni sistem za osiguranje tovara po DIN EN 12642 (Code XL).

4. Sertifikat za osiguranje tovara po DIN EN 12642 (Code XL) za smanjeni obim radova kod osiguranja tovara.

 

Kontinuirani otvori za vezivanje na spoljnjem ramu omogućavaju lako vezivanje tovara nadole na bilo kojoj tački. Vijcima pričvršćene lajsne za fiksiranje paleta osiguravaju tovar od bočnog pomeranja.Jednostavan način postavljanja od gore: upuštene ušice za vezivanje u spoljnjem ramu koje mogu izvući.Fleksibilni sistem za osiguranje tovara po DIN EN 12642 (Code XL).Sertifikat za osiguranje tovara po DIN EN 12642 (Code XL) za smanjeni obim radova kod osiguranja tovara.