Neprekidno uspešni

Neprekidno uspešni

Schmitz Cargobull isporučuje nove kompozicije logističaru HAVI. Preduzeće koje posluje širom sveta ima svoju posebnu istoriju.
Schmitz Cargobull is supplying new articulated trucks to the logistics provider HAVI.

Kompozicije transportuju pouzdano životne namirnice

Ponekad je jednostavno: Jednim rukovanjem su Ted Perlman i Bob Rocque u maju 1974. dogovorili sa McDonaldsima da snabdevaju njihove restorane u Čikagu. Ted i Bob su svoje preduzeće nazvali po imenima svojih žena odnosno Harriette i Vivian: HAVI. Danas HAVI ima lokacije, logističke centre i kancelarije na celom svetu. Od Ilinoisa u SAD-u do Severnog Sidneja u Australiji - HAVI je prisutan u preko 100 zemalja. Pored mnogih drugih klijenata kao što su Ikea, Vapiano ili KFC, McDonald’s je danas i dalje važan klijent.

Schmitz Cargobull doprinosi u Nemačkoj uspehu preduzeća: Upravo je predato 20 novih kompozicija sastavljenih od motornih vozila sa sandučastom nadgradnjom M.KO i prikolice sa centralnom osovinom Z.KO. Kompozicija sa prolaznom konstrukcijom M.KO i prikolicom Z.KO dozvoljava neprekidan utovar bez prespajanja. Višekomorni sistem sa podužnim pregradnim zidom obezbeđuje bezbedan transport robe u različitim temperaturnim zonama.

Posebnost kod nadgradnji M.KO koje koristi HAVI su LNG motori. Tečni gas je za logističare ekološki prihvatljiva alternativa za dizel i time odgovara preduzetničkoj orijentaciji u pogledu alternativnih pogona. Pogon sa gasnim motorom ispušta u poređenju sa dizel motorom 20 posto manje ugljen-dioksida i oslobađa do 96 posto manje azot-oksida. Uostalom pogon na gasni motor pomaže i pri uštedi goriva.

Pored toga, Schmitz Cargobull realizovao je za HAVI nekoliko specijalnih nadgradnji i opremu sa posebnim karakteristikama kako bi se ispunili zahtevi iz svakodnevnog rada. Između ostaloga, nekoliko kompozicija ima vazdušnu zavesu kako bi se održala željena temperatura u unutrašnjem prostoru i u slučaju kad su vrata otvorena.