Razvodni sistem za vazduh u sandučastoj poluprikolici S.KO COOL SMART

Razvodni sistem za vazduh u sandučastoj poluprikolici S.KO COOL SMART

Efikasan. Ravnomeran. Robustan. Optimalan razvodni sistem za vazduh za pouzdane temperirane transporte.
Efikasan razvodni sistem za vazduh

Zahvaljujući međusobnoj usklađenosti između primarnog i sekundarnog strujanja, postiže se ravnomerna raspodela temperature za pouzdano rashlađen transport.
Primarno strujanje

Temperirani vazduh se ciljano vodi kroz sandučastu poluprikolicu S.KO COOL SMART kroz optimalno raspoređene kanale za vazduh sa proširenim prečnikom.
Sekundarno strujanje

Vazduh koji je usled sunčevog zračenja zagrejan na krovu ili bočnim zidovima rashlađuje se hladnim vazduhom iz oblasti između steznog kanala i krova.
Efikasan razvodni sistem za vazduh sa tri kanala za vazduh i proširenim prečnikom otvora. Kanali za vazduh su pozicionirani tako da se grede i šipke za obezbeđenje tereta mogu fleksibilno upotrebiti.

Fleksibilni prorezi za vazduh: Pouzdan spoj sa kanalom za vazduh i štiti od oštećenja.

Jednostavno pouzdano rashlađivanje: Kanali za vazduh sa prorezima za vazduh otpornim na kontakt optimalan su spoj sa transportnom rashladom S.CU.


The TrailerConnect? portal gives you precise information of your trailer and freight at all times.

Sve na oku

  • Neprekidno rashlađivanje i dokumentovanje pomoću integrisanog, sertifikovanog digitalnog pisača temperature. Pouzdano zapisivanje temperature i jednostavan uvid u podatke putem portala TrailerConnect® ili aplikacije beUpToDate ili beSmart.
Saznajte više
S.KO COOL SMART box body semi-trailer with integrated telematics

S.KO COOL SMART

Niski ukupni troškovi rada čine sandučastu poluprikolicu S.KO COOL SMART dugoročno ekonomičnom. Serijski raspoloživ sistem telematike TrailerConnect® pruža transparentnost i neprekidno dokumentovanje rashladnog lanca. Ona nudi maksimalnu bezbednost za robu, osigurava bezbedno rukovanje temperiranom robom i kratko trajanje pretovara na rampama.
Saznajte više
Trailer telematics data service

Telematski servis podataka

Pomoću sistema telematike TrailerConnect® dobijate sve potrebne informacije o svojim vozilima — na portalu telematike ili putem aplikacije beUpToDate.
Saznajte više
S.CU transport cooling unit

Transportna rashlada S.CU

Naše transportne rashlade su štedljive, lagane i tihe. Veoma precizno upravljanje temperaturom, optimalna snaga grejanja i smanjenje ciklusa odmrzavanja ubrajaju se u izuzetna svojstva.
Saznajte više
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Servisni ugovori

Uz odgovarajući servisni ugovor imate potpunu kontrolu nad troškovima, a mi brinemo o vašoj mobilnosti!
Saznajte više
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

Finansiranje

Izradićemo vam individualnu ponudu sa atraktivnim uslovima tokom celokupnog životnog ciklusa vaše investicije.
Saznajte više

+381 11 377 4630

Stupite u kontakt s nama

Da biste stupili u kontakt s odgovarajućim prodajnim predstavnikom, pošaljite nam poruku sa svojim pitanjem i potom možemo započeti razgovor!