Nagrade i odlikovanja

Nagrade i odlikovanja

Dosledna i dugoročna težnja za kvalitetom proizvoda i efikasnim servisnim uslugama preduzeća Schmitz Cargobull naišla je na dobar odjek u medijima i na forumima udruženja. Poslednjih godina je Schmitz Cargobull osvojio mnogobrojne nagrade i odlikovanja.
Evropska transportna nagrada za održivost 2019
Koncept za duge relacije EcoDuo
Izdavačka kuća Huss-Verlag
Minhen, Nemačka
Najbolje komercijalno vozilo 2019
Kategorija: Prikolice/nadgradnje
Sajam struke Comtrans
Moskva, Rusija
Najbolja marka 2019
Kategorija: Vozila sa sandučastom/rashladnom nadgradnjom
Nagrada za najbolji imidž izdavačke kuće ETM-Verlag
Štutgart, Nemačka
Nagrada Green Truck Future Innovation Award 2019
Koncept za duge relacije EcoDuo
Stručni magazin VerkehrsRundschau i Trucker
Minhen, Nemačka
Nagrada za najbolji imidž 2019
Kategorija: Nadgradnje za komercijalna vozila
Stručni magazin VerkehrsRundschau
Minhen, Nemačka
Nagrada Trailer Innovation 2019
Koncept SmartTrailer
16 novinara evropskih stručnih medija
hanover, Nemačka
Zlatni žig za korporacijsko zdravlje 2018
Izuzetna postignuća u menadžmentu zdravlja
Krovno udruženje BKK Dachverband
Vreden, Nemačka
Najbolja marka 2018
Kategorije: Poluprikolice sa ceradom i rashladni sanduci
Nagrada za najbolji imidž izdavačke kuće ETM-Verlag
Štutgart, Nemačka
Nagrada Green Truck Innovation Award 2018
Koncept SmartTrailer
Stručni magazin VerkehrsRundschau i Trucker
Darmstadt, Nemačka