Izjava o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka

Dobro došli na web stranicu Schmitz Cargobull AG. Zaštita Vaših ličnih podataka kao i pravedena i transparentna obrada podataka su naravno važan predmet za nas. U nastavku teksta želimo da vam pružimo informacije koje su vam potrebne za proveru i ostvarivanje vaših prava u pogledu zaštite podataka.

1. Ko je odgovoran za obradu podataka?

Odgovoran je:
Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
48612 Horstmar
E-pošta: info@cargobull.com

2. Kako mogu da kontaktiram poverenika za zaštitu podataka?

Sa našim poverenikom za zaštitu podataka možete stupiti u kontakt putem sledeće adrese:
Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
48612 Horstmar
Datenschutzbeauftragter
E-pošta: dataprotection@cargobull.com

3. U koje svrhe i na kojoj pravnoj osnovi obrađujemo Vaše lične podatke?

Kad pretražujete našu internet stranicu ili stupite u kontakt sa nama, dobijamo vaše podatke o ličnosti.
Uopšteno obrađujemo podatke na osnovu sledećih pravnih osnova:
Kada nam date izričitu saglasnost (čl. 6 st. 1 a OUZP), npr. kada želite da Vas direktno kontaktiramo, abonirate naše novosti ili želite da dobijete reklamne ponude koje su Vama prilagođene.

Za ispunjenje naših ugovornih obveza (čl. 6 st. 1 b OUZP), npr. kada kupujete kod nas proizvode.
Kao preduzeće podliježemo različitim pravnim obvezama (čl. 6 st. 1 c OUZP). Mi smo npr. prema poreskom i trgovačkom pravu obvezni na čuvanje određenih dokumenata. Pored toga obrađujemo podatke na osnovu našeg opravdanog interesa ili interesa trećih (čl. 6 st. 1 f OUZP). Ovde se ubrajaju između ostalog obrade podataka u svrhu direktne reklame, za podršku prodaji, za IT sigurnost i borbu protiv prevara, kao i izradu pseudonimnih korisničkih profila za analizu i oblikovanje internet stranice (praćenje) prema potrebi. Imate pravo da uložite prigovor na osnovu opravdanog interesa prema čl. 21 st. 1 OUZP.

3.1 Obrada podataka na našoj internet stranici

3.1.1 Uspostavljanje kontakta sa preduzećem Schmitz Cargobull

Putem našeg kontaktnog formulara, naše adrese e-pošte ili putem telefona možete da nam postavite pitanja i da nam prosledite obavesti. Mi obrađujemo Vaše podatke samo da bi na željeni način stupili u kontakt sa Vama i da bi obradili Vaš upit (pravna osnova je čl. 6 st. 1 li ili b OUZP).

3.1.2 Slanje naših biltena

Možete da se prijavite za naše novosti, da bi dobili informacije o aktuelnim ponudama, novostima proizvoda itd. Ovo može da obuhvati i ponude Schmitz Cargobull Grupacije. Slanje reklamnog materijala na vašu adresu e-pošte u okviru naših biltena vrši se samo onda kada ste saglasni sa upotrebom vaše adrese e-pošte. Naravno da u svako vreme možete da opozovete saglasnost za slanje novosti, tako što ćete da kliknete na link za odjavu u novostima ili ćete da nas obavestite o Vašoj želji za odjavom putem info@cargobull.com. Za prijavu za naše novosti, koristimo tzv. Double-Opt-in-postupak. To znači, da vam nakon vaše prijave šaljemo jednu e-poruku na navedenu adresu e-pošte, tako što od vas tražimo da potvrdite da želite primati bilten. Pored toga pohranjujemo Vaše postavljene IP-adrese i vreme prijave i potvrde. Na taj način možemo da dokažemo Vašu prijavu i da razjasnimo eventualno zloupotrebu Vaših ličnih podataka od strane trećih lica.

3.1.3 Praćenje biltena

Da bi bolje razumeli kako se koriste naše novosti, analiziramo kod slanja novosti Vaše korisničko ponašanje. U svrhu takve analize poslane e-poruke sadrže tzv. veb monitore (eng. web beacons) koji se još nazivaju oznake za praćenje (eng. Tracking Pixel). To su slikovne datoteke od jednog piksla, koje povezuju na našu web stranicu i tako nam omogućuju da analiziramo Vaše korisničko ponašanje. To se vrši upotrebom veb monitora koji se raspoređuju vašoj adresi e-pošte i povezuju se sa vlastitim ID-om. Linkovi u novostima takođe sadrže iste. Sa tako dobijenim podacima izrađujemo jedan korisnički profil, da bi Vam uredili novosti prema Vašim individualnim interesima. Pri tome prikupljamo podatke o tome kada čitate naše novosti, koje linkove klikate u njima i pratimo tako Vaše lične interese. Ove podatke povezujemo sa radnjama koje izvedete na našoj web stranici.
Ovo praćenje možete da opozovete u svako vreme, tako što ćete da kliknete na posebnu vezu koja je postavljena u svakoj e-poruci. Informacije se pohranjuju toliko dugo dok ste abonirani za novosti. Nakon odjave podatke čuvamo samo iz statističkih razloga i anonimno. Takvo praćenje uz to nije moguće kada ste u vašem programu za e-poštu standardno deaktivirali prikaz slika. U tom slučaju novosti Vam se neće prikazati u potpunosti i eventualno nećete moći da koristite sve funkcije. Kada slike prikazujete ručno, sledi gore navedeni Tracking.

3.1.4 Ostala reklama od preduzeća Schmitz Cargobull

Kada u okviru jedne narudžbe dobijemo vašu adresu e-pošte i poštansku adresu, ove podatke možemo da koristimo da bi vas nadalje putem e-pošte i pošte informisali o vlastitim sličnim proizvodima i ponudama usluga. Ako ne želite dalje slanje reklamnih informacija putem e-pošte ili pošte, možete u svako vreme da uložite prigovor na korišćenje vaših kontaktnih podataka u reklamne svrhe sa budućim dejstvom, bez dodatnih troškova prema osnovnim tarifama osim troškova dostave. Vaš prigovor možete da usmerite na sledeće kontaktne adrese.
Schmitz Cargobull AG, Bahnhofstraße 22, 48612 Horstmar, e-pošta: info@cargobull.com

3.1.5 Karijera

Za radno mesto u našem preduzeću možete da se prijavite elektronskim putem, naročito putem e-pošte ili preko portala za karijere. Vaši podaci koristiće se isključivo za obradu Vaše prijave i kao prvo od strane Schmitz Cargobull AG. Potom ćemo proslediti vašu prijavu preduzeću grupacije Schmitz Cargobull koje je postavilo oglas. Imajte na umu to da se nekodirane e-poruke ne mogu proslediti sa zaštitom od pristupa.
Kada ste se prijavili na jedno određeno mesto i ono je već zauzeto ili mi smo mišljenja da takođe ili još bolje odgovarate za jedno drugo mesto, rado bi prosledili Vašu prijavu u okviru preduzeća. Molimo da nas obavestite, kada niste saglasni sa prosleđivanjem.
Vaši lični podaci se nakon završetka postupka prijave odmah brišu, odnosno maksimalno nakon 6 meseci, ako nam niste dali izričito Vašu saglasnost za duže pohranjivanje Vaših podataka ili je došlo do zaključenja ugovora. Pravna osnova je čl. 6 st. 1 a, b i f OUZP kao i § 26 SZZP. 3.1.6 Kako se na ovoj internet stranici koriste kolačići?

Kod Vašeg korišćenja naše web stranice pohranjuju se kolačići na Vašem kompjuteru. Kod kolačića radi se o malim tekstualnim datotekama, koje se pohranjuju na Vašem disku i preko kojih na mestu, koje postavlja kolačić, dolaze određene informacije. Kolačići ne mogu da izvode programe ili da prenose viruse na Vaš kompjuter. Oni služe za to da se ponuda na internetu sveukupno učini jednostavnijom za korisnike i više efikasnom. Kolačiće postavljamo takođe da bi Vas identifikovali za sledeće posete, ako posedujete konto kod nas. U suprotnom slučaju morali bi iznova da se prijavite za svaku posetu.
Ova web stranica koristi sledeće vrste kolačića, čiji će obim i način funkcionisanja biti objašnjen u daljem tekstu:
Transient Cookies

Ovi kolačići se automatski brišu, kada zatvorite pretraživač. Ovde se ubrajaju Session-kolačići. Isti pohranjuju takozvani Session-ID, sa kojim se različiti upiti Vašeg pretraživača mogu dodeliti zajedničkoj sesiji. Na ovaj način Vaš kompjuter može da se ponovo prepozna, kada se vratite na našu web stranicu. Session-kolačići se brišu, kada se odjavite ili zatvorite pretraživač.
Persistent Cookies

Ovi kolačići se automatski brišu nakon navedenog trajanja, koje se razlikuje zavisno od kolačića. Kolačiće možete da obrišete u svako vreme u sigurnosnim postavkama Vašeg pretraživača.

Lokalno deljeni objekti (eng. Flash cookies)
Korišćeni lolaklno deljeni objekti se ne obuhvaćaju od strane vašeg pretraživača, već kroz vaš Flash priključak (eng. Flash plugin). Nadalje koristimo HTML5 objekte za memoriju, koji se stavljaju na Vaš krajnji uređaj. Ovi objekti pohranjuju potrebne podatke nezavisno od Vašeg korišćenog pretraživača i nemaju automatski datum isteka trajanja. Ako ne želite obradu lokalno deljenih objekata, morate da instalirate odgovarajući Add-On, npr. „Better Privacy“ za Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) ili Adobe Flash Killer Cookie za Google Chrome. Korišćenje HTML5 objekata za memoriju možete da sprečite, tako što ćete da postavite privatni modus u Vašem pretraživaču. Pored toga preporučujemo da redovno manuelno brišete Vaše kolačiće i tok pretraživača.

Sprečavanje kolačića
Vaša podešavanja pretraživača možete da konfigurišete prema vašim željama i npr. da odbijete prihvaćanje kolačića od trećih strana ili svih kolačića. Upućujemo vas na to, da u tom slučaju eventualno nećete moći da koristite sve funkcije ove internet stranice.

3.1.7 Analiza internet stranice

Matomo
Koristimo softver za analizu internet stranice Matomo (ranije Piwik) (www.matomo.org), uslugu ponuđača InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Novi Zeland, („Mataomo“). Ovde se mogu izraditi, analizirati pseudonimizirani korisnički profili te postaviti kolačići. Podaci koji se prikupljaju sa Matomo-tehnologijom (uključujući Vašu pseudonimiziranu IP-adresu) obrađuju se na našim serverima. Informacije koje se putem kolačića stvaraju u pseudonimom korisničkom profilu, ne koriste se za to da se posetilac ove web stranice lično identifikuje i ne povezuje sa ličnim podacima preko nosioca pseudonima.
Kada niste saglasni sa pohranjivanjem i analizom ovih podataka iz Vaše posete, možete da prigovorite pohranjivanju i korišćenju putem klika mišom u svako vreme. U ovo slučaju se u Vašem pretraživaču ostavlja tzv. Opt-Out-Cookie, što ima za posledicu, da Matomo ne prikuplja nikakve podatke sesije. Molimo da imate u vidu, da potpuno brisanje Vaših kolačića ima za poslediuc da se Opt-Out-Cookie takođe briše i eventualno ga morate iznova aktivisati.
Pravna osnova je čl. 6 st. 1 lit. f OUZP. Naš opravdani interes je u statističkoj analizi korisničkog ponašanja u svrhu optimizacije i marketinga.

Google Analytics
Koristimo servis za praćenje poseta internet stranici Google Analytics, uslugu ponuđača Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Odgovorno lice za korisnike u EU/EEZ i Švajcarskoj je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska.
Korišćenje obuhvata režim univerzalne analitike. Na taj način moguće je podatke, sesije i interakcije sa više uređaja dodeliti jednom pseudonimizovanom korisničkom ID-u i aktivnosti jednog korisnika analizirati bez obzira koji uređaj da koristi.

Google Analytics koristi kolačiće koji omogućuju analizu vašeg korišćenja naše internet stranice. Informacije koje generiše kolačić o vašem korišćenju ove internet stranice obično se prenose na Google server u SAD, gde se i čuvaju. Međutim, ako je IP anonimizacija aktivirana na ovoj internet stranici, Google će prethodno skratiti vašu IP adresu u državama članicama Europske unije ili u drugim zemljama ugovornicama Sporazuma o Evropskoj ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti poslata na Google server u SAD i tamo će se skratiti.

Prenos podataka o ličnosti u SAD vrši se u okviru Štita privatnosti između EU i SAD na osnovu Odluke o adekvatnosti Evropske komisije. Sertifikat možete ovde da učitate: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
U ime priređivača ove internet stranice, Google će koristiti ove informacije kako bi analizirao vašu upotrebu internet stranice, sačinio izveštaje o aktivnostima na internet stranici i pružio priređivaču ove internet stranice druge usluge u vezi sa korišćenjem internet stranice i interneta. To su ujedno i svrhe našeg legitimnog interesa za obradu podataka putem Google analitike.

Podaci koje smo poslali i koji su povezani sa kolačićima ili identifikacijom korisnika (npr. korisnički ID) automatski se brišu nakon 14 meseci. Brisanje podataka, čiji je rok čuvanja istekao, vrši se automatski jednom mesečno.

Osim toga, možete sprečiti slanje podataka koje je generisao kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu internet stranice (uključujući i njenu IP adresu) kompaniji Google, kao i obradu tih podataka od strane kompanije Google tako što preuzmete i instalirate https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Opt-Out kolačići sprečavaju buduće prikupljanje vaših podataka pri poseti ovoj internet stranici. Da biste sprečili prikupljanje putem univerzalne analitike preko različitih uređaja, morate da izvršiti kolačić za odjavu na svim korišćenim sistemima. Kad kliknete ovde, postavlja se kolačić za odjavu: Deaktiviraj Google analitiku.
Dodatne informacije o uslovima korišćenja Google analitike i o zaštiti podataka od strane komapnije Google potražite na https://www.google.com/analytics/terms/de.html odn. na https://policies.google.com/?hl=de.

3.2 Obrada podataka na sajmovima

Kada nam na sajmu ostavite Vaše kontakt podatke, tako što nam npr. ostavite Vašu vizit karticu, učestvujete u nagradnoj igri (vidi 3.1.2) ili se prijavite za naše novosti (vidi 3.1.3.), ove podatke prikupljamo u naš CRM-sistem. Mi koristimo ove podatke, kako bi po želji stupili u kontakt sa Vama, da bi izgradili poslovnu vezu i dostavili Vam informativni materijal.

3.3 Obrada podataka kod telefonske podrške

Kada nam se kod pitanja podrške telefonski obratite, mi prikupljamo, kada je to potrebno za obradu, Vaše ime, Vašu firmu, Vaš problem i eventualno kontaktne podatke za povratni poziv. Vaši podaci se koriste, da bi se obradio Vaš upit. Pravna osnova je čl. 6 st. 1 b i f OUZP. Razgovor se snima na tonsku traku, kada ste izričito saglasni sa ovim (§ 6 st. 1 a OUZP). Snimak služi da bi se proverio i poboljšao kvalitet naše podrške za klijente.

4. Da li se moji podaci prosleđuju trećim licima?

Da bi Schmitz Cargobull mogao da obradi vaše podatke prema prethodno opisanim svrhama, može da bude potrebno da i drugi primaoci imaju uvid u vaše podatke i da vrše obradu istih.

4.1 Primaoci u okviru grupacije Schmitz Cargobull

U posebnim slučajevima može da bude potrebno da se vaši podaci obrađuju širom grupe. Obrada podataka u okviru Schmitz Cargobull grupe vrši se samo onda kada za to imamo pravnu dozvolu. To je npr. slučaj, kada druga preduzeća Schmitz Cargobull grupe rade za nas u okviru obrade naloga ili kada postoji legitiman interes prema članu 6 st.1 f OUZP.

4.2 Eksterni pružaoci usluga (izvršilac naloga)

Vaši podaci se prosleđuju uslužnim partnerima, ako rade po našem nalogu i podržavaju Schmitz Cargobull kod izvršenja njegovih usluga. Kada Vi npr. abonirate naše novosti, mi smo ovlastili jednog pružaoca usluga za slanje e-mailova.
Obrada vaših podataka o ličnosti od strane pružaoca usluga kome je dat nalog vrši se u okviru obrade naloga u skladu sa članom 28 OUZP.

4.3 Ostali pružaoci usluga, partneri i treća lica

Schmitz Cargobull može da sarađuje sa dodatnim partnerima, kada je to potrebno za ispunjenje naših ponuda ili kada smo zakonski obavezni na davanje podataka. Polažemo vrednost na to da vaše podatke obrađujemo u okviru EU. Međutim može da dođe do toga da uključimo pružaoce usluga koji rade izvan EU. U ovim slučajevima osiguravamo da se pre posredovanja vaših podataka o ličnosti stvori odgovarajući nivo zaštite podataka. Time se misli, da se putem EU standardnih ugovora ili rešenja o prikladnosti, kao što je EU štit privatnosti, postigne nivo zaštite podataka koji može da se uporedi sa standardima u okviru EU.

5. Koliko dugo se pohranjuju moji podaci?

Podatke o ličnosti određenog lica brišemo kada prestane svrha pohranjivanja i kada prođe zakonski rok obaveze čuvanja.

6. Koja prava mi pripadaju i kako mogu da ih ostvarim?

Prema nama imate sledeća prava u pogledu podataka o ličnosti:

6.1 Opšta prava

Imate pravo na informacije, ispravak, brisanje, ograničavanje obrade, prigovor protiv obrade i prenosa podataka. Ako se obrada zasniva na vašoj saglasnosti, imate pravo da istu opozovete sa učinkom za budućnost.

6.2 Prava kod obrade podataka prema legitimnom interesu

U skladu sa članom 21 st.1 OUZP imate pravo da iz razloga, koji nastaju iz vaše posebne situacije, u svako vreme uložite prigovor protiv obrade podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu člana 6 st.1 e OUZP (obrada podataka u javnom interesu) ili na osnovu člana 6 st.1 f OUZP (obrada podataka radi očuvanja legitimnog interesa). Ovo važi takođe i za profiliranje koje se zasniva na ovom propisu. U slučaju ulaganja prigovora, obustavićemo obradu vaših podataka o ličnosti, osim ukoliko dokažemo da postoje razlozi koji bi imali prioritet u odnosu na vaše interese, prava i slobode, a to se odnosi i za slučaj da obrada podataka služi ostvarivanju i odbrani pravnih zahteva.

6.3 Prava kod direktne reklame

Ukoliko obrađujemo vaše podatke o ličnosti zbog direktne reklame, u skladu sa članom 21 st. 2 OUZP imate pravo da u svako vreme uložite prigovor protiv obrade vaših podataka o ličnosti u svrhu takve reklame, ovo važi takođe za profiliranje, ako stoji u vezi sa takvom direktnom reklamom. U slučaju prigovora protiv obrade u svrhu direktne reklame, nećemo više obrađivati vaše podatke o ličnosti u ove svrhe.

6.4 Pravo na žalbu kod službe za nadzor

Imate uz to pravo da se žalite kod nadležne službe za zaštitu podataka zbog obrade vaših podataka o ličnosti sa naše strane.

7. Ostalo

7.1.1 Izmene Izjave o zaštiti podataka

Ova postavljena izjava o zaštiti podataka biće stalno prilagođavana tokom daljeg razvoja interneta i naše ponude. Promene ćemo blagovremeno da objavimo na ovoj stranici. Da bi se informisali u pogledu aktuelnog stanja naših odredbi o zaštiti podataka, trebate redovno da pregledate ovu stranicu.

7.1.2 Veze za druge internet stranice

Naše web stranice mogu da sadrže linkove za web stranice drugih ponuđača. Mi upućujemo na to da ova izjava o zaštiti podataka važi isključivo za web stranice Schmitz Cargobull. Mi nemamo uticaj na to i ne kontrolišemo, da li se drugi ponuđači pridržavaju važećih odredbi o zaštiti podataka.