POWER CURTAIN

POWER CURTAIN

Во логистичката индустрија сè се врти околу краткото време на товарање за да се зголеми брзината и ефикасноста на пренесување на производите. Овие услови ги исполнува полуприколката со церада S.CS или камионот M.CS/Z.CS со POWER CURTAIN од Schmitz Cargobull. Цврстината на конструкцијата е сертифицирана според DIN EN 12642 Код XL и се постигнува со издржлива церада со ремени од арамид и вградени челични жици.Силна
- Ефикасно прицврстување на товарот на задната страна - и кај парцијален товар до 7500 daN - благодарение на јамките вградени во церадата.

Флексибилна - Три реда јамки во церадата овозможуваат флексибилно прицврстување на товарот на околу 60 cm. Јамките се достапни на разни места во приколката.


Дополнителна опрема за транспорт на гуми

Широк опсег на сертификати
- и за транспорт на гуми и други стоки, што ја оптоваруваат страничната церада при транспорт. Цврстината на страничниот ѕид, при POWER CURTAIN за полуприколка со церада S.CS, се достигнува со механизам за дигање на потпорните шипки, којшто ја затегнува церадата

Прицврстување на товарот

Ефикасно прицврстување и при парцијален товар или при цврст товар без помошни средства.

Цврстина

При пренос на цврст товар не се потребни дополнителни помошни средства.
Искусете повеќе

Парцијален товар

Парцијалните товари може едноставно да се прицврстат со јамките поставени во церадата. Во јамките од церадата може да се постават помошни средства, како на пр., каиши за врзување.
Искусете повеќе

Церада за прицврстување на товарот

Со мрежа за прицврстување на товарот може дополнително да се прицврсти товарот, во зависност од висината.
Искусете повеќе

Пробно возење според DIN EN 12642 Код XL

Сертификатот според DIN EN 12642 Код XL докажува дека во конструкцијата на возилото може да се товара цврст товар благодарение на страничната церада и без дополнителни средства.

Безбедноста на повидок

Копија од сертификатот според DIN EN 12642 Код XL се наоѓа на внатрешната страна од задната врата на полуприколката S.CS и на камионот M.CS/Z.CS опремени со POWER CURTAIN.

Исто така, на предниот и задниот ѕид се поставени етикети, коишто ја докажуваат цврстината на конструкцијата според DIN EN 12642 Код XL.

Етикетата за полуприколката со церада S.CS ги содржи следните информации:

  • Податоци за пробен товар при разни висини
  • Потребни потпорни летви: „0“.
  • POWER CURTAIN нема потреба од потпорни летви.

Сертификати

Опширни сертификати за безбедност при секојдневниот транспорт.

Договори за услуги

Со соодветен договор за услуга добивате и целосна контрола врз трошоците, а ние ви овозможуваме да бидете постојано во движење!
Повеќе за:Договори за услуги
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Телематика

Со телематиката TrailerConnect® ги добивате сите потребни информации за вашите возила.
Повеќе за:Телематика
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Финансирање

Ви нудиме поединечна понуда за финансирање со привлечни услови за вкупниот работен век на вашата инвестиција.
Повеќе за:Финансирање
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+389 (70) 266585

Обратете ни се

За да стапите во контакт со вистинскиот претставник за продажба, испратете ни порака со вашите прашања и ќе започнеме да разговараме!