Конструкција за моторен кипер

Конструкција за моторен кипер

Градежниот сообраќај е предизвикувачки. Моторните кипери M.KI на градилиштата се поподвижни од камионите со полуприколка, а и на тежок терен.
The matching M.KI truck tipper body with rounded steel body for all popular trucks.

M.KI

Моторните возила се исклучително подвижни на градилиште, а може да се користат оптимално и на тежок терен. Моторните кипери M.KI се универзални за транспорт на градежни материјали.
Искусете повеќе
Truck Tipper with thermal insulation

M.KI со термоизолација

Моторните возила со кипери M.KI со заоблена конструкција од челик и целосна термоизолација според DIN 70001 овозможуваат оптимизиран транспорт на помали количини асфалт при изградбата на патишта.
Искусете повеќе