W.KO COOL

W.KO COOL

Менливите приколки W.KO COOL овозможуваат ефкасност и заштедуваат време при товарање и истоварање. Менливите приколки се наменети особено за интермодален транспорт со долги железнички рути. Брзото менување овозможува помалку изгубено време и поголема искористеност на вашите возила.
W.KO COOL swap bodies are efficient and save time when loading and unloading.
Simple and fast loading of food
  • Заден дел
  • под
  • Осветлување
  • Специјална опрема
Заден дел
под
Осветлување
Специјална опрема
Reinforced roof panels for meat transport.

Превоз на месо

Покривот и страничните ѕидови на изолираната приколка FERROPLAST® се специјално засилени. Достапен е европски систем за закачување месо.
Искусете повеќе
  • Опрема MultiTemp
  • Ладилник
  • Завеса
Опрема MultiTemp
Ладилник
Завеса
Strip curtain for the M.KO truck box body

Завеса

Променливите и надолжно подвижните заштитни церади овозможуваат поголема безбедност на товарот и истовремено заштедуваат енергија, затоа што при парцијални товари не се нарушува температурата кога се отвораат вратите.
Искусете повеќе
  • Точки и средства за врзување
Точки и средства за врзување

Сертификати

Опширни сертификати за безбедност при секојдневниот транспорт.

Service contracts

The right service contract gives you full control over the costs and we make sure that you stay mobile!
Повеќе за:Service contracts
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematics

TrailerConnect® telematics provides you with all the information you need on your trailers.
Повеќе за:Telematics
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Financing

We can provide you with an individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.
Повеќе за:Financing
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+389 (70) 266585

Обратете ни се

За да стапите во контакт со вистинскиот претставник за продажба, испратете ни порака со вашите прашања и ќе започнеме да разговараме!