POWER CURTAIN

POWER CURTAIN

U logističkoj branši je veoma važno kratko trajanje utovara i istovara kako bi se povećala brzina pretovara i efikasnost. Te zahteve ispunjava poluprikolica sa ceradom S.CS ili kompozicija za transport velikih zapremina M.CS/Z.CS opremljena ceradom POWER CURTAIN preduzeća Schmitz Cargobull. Čvrstoća nadgradnje sertifikovana je prema standardu DIN EN 12642 Code XL i postiže se pomoću cerade visoke opteretljivosti armirane čeličnim nitima i trakama od aramida.Jaka
- Efikasno obezbeđenje tereta otpozadi - takođe i kod delimičnih utovara do 7.500 daN - zahvaljujući petljama koje su ušivene u ceradu.

Fleksibilna - Tri reda petlji na ceradi omogućuju fleksibilno obezbeđenje tereta na otprilike svakih 60 cm. Petlje su lako dostupne na raznim tačkama u prikolici.


Dodatna oprema za transport pneumatika

Sveobuhvatno sertifikovana
- i za transport pneumatika i drugih dobara koji pri transportu sa blokiranim teretom snažno opterećuju bočnu ceradu. Čvrstoća bočnog zida, kod nadgradnje POWER CURTAIN za poluprikolicu sa ceradom S.CS, postiže se pomoću mehanizma sa polugom potpornih šipki kojim se lako rukuje i koji prednapeže ceradu

Obezbeđenje tereta

Efikasno obezbeđenje i kod delimičnih utovara ili kod blokiranog tovara u potpunosti bez upotrebe pomagala.

Blokiranje

Kod blokiranog tovara nisu potrebna dodatna pomagala.
Saznajte više

Delimični utovar

Delimični utovari mogu da se obezbede jednostavno uz pomoć petlji na ceradi. U petlje na ceradi mogu da se zakače pomagala kao npr. zatezni kaiševi.
Saznajte više

Cerada za obezbeđenje tereta

Pomoću mreže za obezbeđenje tereta moguće je obezbediti površinu tovara nezavisno od visine.
Saznajte više

Testna vožnja prema standardu DIN EN 12642 Code XL

Sertifikat prema standardu DIN EN 12642 Code XL potvrđuje da je nadgradnja vozila izvedena tako da se blokiran tovar može obezbediti bočnim ceradama bez upotrebe pomagala.

Bezbednost ukratko

Kopija sertifikata prema standardu DIN EN 12642 Code XL nalazi se na unutrašnjoj strani vrata zadnjeg zida poluprikolica sa ceradom S.CS i kompozicija za transport velikih zapremina M.CS/Z.CS koje su opremljene nadgradnjom POWER CURTAIN.

Pored toga, na prednjem i zadnjem zidu postavljene su nalepnice koje potvrđuju čvrstoću nadgradnje prema standardu DIN EN 12642 Code XL.

Nalepnica za poluprikolicu sa ceradom S.CS sadrži sledeće informacije:

  • Podatak o probnom opterećenju pri različitim utovarnim visinama
  • Broj potrebnih bočnih letvi: „0“.
  • Kod nadgradnje POWER CURTAIN nisu potrebne bočne letve.

Sertifikati

Sveobuhvatno sertifikovanje radi vaše bezbednosti u svakodnevnom transportu.

Servisni ugovori

Uz odgovarajući servisni ugovor imate potpunu kontrolu nad troškovima, a mi brinemo o vašoj mobilnosti!
Više o temi:Servisni ugovori
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Telematika

Pomoću sistema telematike TrailerConnect® dobijate sve potrebne informacije o svojim vozilima.
Više o temi:Telematika
TrailerConnect? telematics provides you with all the information you need on your trailers.

Finansiranje

Izradićemo vam individualnu ponudu sa atraktivnim uslovima tokom celokupnog životnog ciklusa vaše investicije.
Više o temi:Finansiranje
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+381 11 377 4630

Stupite u kontakt s nama

Da biste stupili u kontakt s odgovarajućim prodajnim predstavnikom, pošaljite nam poruku sa svojim pitanjem i potom možemo započeti razgovor!