Obezbeđenje tereta

Obezbeđenje tereta

Obezbeđenje tereta je obavezno — Ali stalno sprovođenje toga u surovoj radnoj svakodnevnici je teško. Obezbeđenje tereta mora da bude jednostavno i brzo.
Flexible load securing options in the S.CS curtainsider semi-trailer

Zakonski okvir

Obezbeđenje tereta u okviru robnog saobraćaja je tema za koju postoje različite smernice kako bi robni saobraćaj bio bezbedan. Zaštita važi za vozilo, tovar i sve ostale učesnike u svakodnevnom transportu. Pored zakonskih smernica neophodno je pridržavati se i stručnih propisa o obezbeđenju tereta.

Fizičke sile

Deluju fizičke sile, kao sila teže, centrifugalna sila ili sile trenja –zakoni prirode se ne zaustavljaju ni pred tovarom vaše prikolice.

Acceleration causes loads to slide backwards

Ubrzavanje 

Polazak - Promena brzine unutar određenog vremena –to je ubrzanje. Ono prouzrokuje klizanje tereta prema nazad.
Saznajte više
Brakes cause the load to move forwards towards the driver's cab.

Kočnice

Suprotno ubrzanje - I smanjenje –kočenje –je promena brzine. Ono prouzrokuje kretanje tereta prema kabini vozača.
Saznajte više
Cornering moves the load towards the side wall.

Vožnja u krivinama

Bočno ubrzanje - Kod vožnje u krivini osećate promenu smera: centrifugalno ubrzanje. Ono prouzrokuje promenu tereta prema bočnom zidu.
Saznajte više
Weight force presses the load vertically onto the loading surface.

Težina

Pritiska teret vertikalno na tovarnu površinu.
Saznajte više
Inertia acts counter to the semi-trailer's acceleration, braking and change of direction.

Sila mase

Sila mase (sila inercije) zadržava teret u trenutnoj poziciji/trenutnom kretanju i dejstvuje suprotno ubrzanju vozila, kočenju i promeni smera.
Saznajte više
Friction prevents or reduces displacement of the load.

Sila trenja

Sprečava ili smanjuje pomeranje tereta. Na njeno dejstvo utiču površine tereta i tovarna površina.
Saznajte više

Principi obezbeđenja tereta

Načelno se mogu razlikovati dva principa obezbeđenja tereta: Obezbeđenje pomoću blokiranja ili obezbeđenje pomoću vezivanja.

Vezivanje se zasniva na intenziviranju sile trenja između tovara i tovarne površine. Pri tome se povećava pritisak na tovar pomoću sredstava za vezivanje, tovar se pritiska jače na tovarnu površinu i na taj način zadržava svoju poziciju.

Vezivanje gornjeg dela tereta kao obezbeđenje tereta: Kod vezivanja gornjeg dela tovara sredstvo za vezivanje ne obezbeđuje direktno, već preko povećavanja pritiska trenja. Tovar se obezbeđuje od sklizavanja isključivo pomoću sile trenja.

Obezbeđenje tereta blokiranjem zasniva se na ograničenju tovarnog prostora, to znači da je svaki deo tovara priljubljen na drugi odnosno tik uz ograničenje tovarnog prostora, npr. prednji ili zadnji zid.

U praksi: Teret pri utovaru postaviti tik uz prednji zid, zadnji zid ili bočne zidove (ivicu graničnika za palete) bez nastajanja praznina između pojedinačnih delova.

Praznine između pojedinačnih delova se nikad ne mogu u potpunosti izbeći, ali ne smeju da iznose više od ukupno nekoliko centimetara, u suprotnom pojedinačni delovi nisu blokirani. Potom se praznine moraju popuniti na odgovarajući način ili se tovar mora obezbediti pomoću mera vezivanja –vezivanje gornjeg dela tereta.

Pomagala za obezbeđenje tereta

Više o temi:Pomagala za obezbeđenje tereta
Floor securing sleeves

Obično je kombinacija obezbeđenja tereta blokiranjem i vezivanjem najjednostavnija i najpogodnija, jer se elementi obe metode nadopunjuju.

Svaka prikolica pruža različite preduslove da se postigne blokiranje i kad vrsta tovara kao npr. palete sa džakovima ili preslabo spoljno pakovanje to obično ne dozvoljavaju.

U ta pomagala ubrajaju se perforirane šine u podu vozila, u podu upuštene i ugrađene Joloda šine, usadne prečke,poprečne grede itd. Takođe, moguće je i blokiranje tovara pomoću specijalne nadgradnje prikolice ili traka..


Raspodela opterećenja

Sve mere obezbeđenja tereta određuju se na osnovu različitih vrsta vašeg tovara. Uz to se treba pridržavati Zakona o drumskom saobraćaju (StVO). On zahteva raspodelu opterećenja koja ne ugrožava saobraćajnu i radnu bezbednost.

Primeri iz prakse

U svakodnevnom transportu vrši se transport raznih dobara. Neophodno je ispuniti najrazličitije zahteve u pogledu obezbeđenja tereta.

  • Automobilska
  • Transport pića
  • Komadna roba
  • Transport papira
  • Transport kotura

Rešetkaste kutije dozvoljavaju brzo obezbeđenje različite robe, jer jedinstvene mere omogućuju savršeno blokiranje tovara. Pored čvrstoće nadgradnje, praznine u tovaru mogu da se obezbede graničnim letvama za palete koje služe za bočno fiksiranje, poprečnim gredama, teleskopskim šipkama i podiznim krovom koji uprkos visini od 3 m za utovar omogućuje brz utovar 3 kutije poredane jedna na drugu.

Za sertifikovani transport pneumatika proširuje se oprema shodno sertifikatu Code XL za 6 redova bočnih letvi i 2 reda čeličnih letvi po strani. U uzdužnom smeru slobodne pneumatike drže ukršteni zatezni kaiševi po polju stubova. Dodatan oslonac pružaju bočne perforirane čelične letve. U njih postavljene poprečne grede predstavljaju blokiranje delimičnog utovara.

Kod transporta pića postoje veoma visoki zahtevi. Za boce i burad postoje različite visine i ambalaže. Neophodno je izbeći slobodan prostor prema ograničenju tovarnog prostora. U slučaju nedoumice se obezbeđenje blokiranjem mora dopuniti pomoću postavljanja paleta i vezivanja gornjeg dela tereta. Vozila čija je nadgradnja sertifikovana prema standardu Code XL mogu da prihvate sve sile pomoću nadgradnje. Preduslov je da su palete natovarene bez praznina. Da bi se izjednačile praznine, koriste se letve za razmak i sistemi obezbeđenja koji su usidrišteni između krova i poda.
Kod tovara koji je često različit u saobraćaju komadne robe važno je uspostaviti blokiranje pomoću odgovarajućih pomagala. Uspostavljanje tovarnih jedinica sa normiranim merama na paletama spada pri tome u najvažniju meru. Savršeno je kad su u tovarnoj površini raspoloživi stubovi, vertikalni podupirači i blokirajuće grede koje se mogu slobodno rasporediti. Pomoću drugog nivoa u prikolici može se odvojiti komadna roba jedna od druge i pojedinačno tovariti i blokirati.
Važna pomagala za obezbeđenje kotura papira su klinovi koji sprečavaju kotrljanje. Sve oslone površine neophodno je prekriti protivkliznim podmetačima koji su izrađeni specijalno za transport papira. Prevrtanje stojećih kotura papira može se preduprediti pomoću direktnog vezivanja sa takozvanim sučeonim petljama.
Transport teških kotura čelika nije izvodiv bez specijalne opreme prikolice. Najpre šasija mora da bude konstruisana za visoko opterećenje po tačkama. Upušten žleb automatski definiše pravilan položaj pri pretovaru. Dodatne mere za obezbeđenje tereta: stubovi koji se mogu postaviti u žlebove, zatezni lanci i ušice za vezivanje teškog tereta.

Servisni ugovori

Uz odgovarajući servisni ugovor imate potpunu kontrolu nad troškovima, a mi brinemo o vašoj mobilnosti!
Više o temi:Servisni ugovori
Service Partners keep you mobile and minimise your downtimes.

Finansiranje

Izradićemo vam individualnu ponudu sa atraktivnim uslovima tokom celokupnog životnog ciklusa vaše investicije.
Više o temi:Finansiranje
Individual quote with attractive terms and conditions for the entire lifecycle of your investment.

+381 11 377 4630

Stupite u kontakt s nama

Da biste stupili u kontakt s odgovarajućim prodajnim predstavnikom, pošaljite nam poruku sa svojim pitanjem i potom možemo započeti razgovor!