КЕП

КЕП

Точноста, безбедноста, достојноста и квалитетот се најважните фактори за да се совладаат задачите при курирската и експресната испорака и испораката на пакети. За таа цел ви е потребно едноставно, флексибилно и ефикасно транспортно решение, со што ќе можете правовремено да испорачате до клиентите.
Efficient transport of dry freight with the M.KO EXPRESS truck.

M.KO EXPRESS

За курирска и експресна испорака и испорака на пакети во градската логистика или при долги релации, возилото со приколка со тврда страна M.KO EXPRESS е брзо и достојно решение.
Искусете повеќе
Efficiently handle distribution transport work.

Z.KO EXPRESS

Без разлика дали при градска логистика или при долги релации, приколката со тврда страна со централна оска Z.KO EXPRESS овозможува универзално и доверливо решение за курирската и експресната испорака и испораката на пакети.
Искусете повеќе
S.KO EXPRESS dry-freighter box body semi-trailer

S.KO EXPRESS

Полуприколката со тврда страна S.KO EXPRESS е наменета за навремена испорака, со што нема повеќе да задоцните. Рамните површини во возилото овозможуваат товарот да се транспортира без оштетување. Конструкцијата FERROPLAST® достојно го штити товарот од временски влијанија и кражба.
Искусете повеќе